sisters collective

En plattform som bygger på vardagstro och livshjulets alla delar med undervisning som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut och en fantastisk gemenskap med systrar som växeldrar. Du utgår ifrån där du befinner dig på din livsresa och får verktyg och material som hjälper dig att se din sanna identitet, drömma stort och gå modigt på din Gudagivna väg. Allt finns här; materialet, planen, platsen och Systrarna som tror på,  hejar på dig och din dröm!

1:1 Coachning / MENTORSKAP

Kanske har du något specifikt mål eller en utmaning du behöver hjälp att uppnå eller lösa. Kanske har du fastnat och vet inte vilken väg du ska ta eller hur du ska göra? Jag hjälper dig med både coachning och mentorskap utifrån dina behov, personlig och professionellt. Vi jobbar utifrån en framgångsrik metod inom coachning som kallas GROW och som kommer ge dig både tydlighet och klarhet där du befinner dig och vart du ska. Det här är för dig när du behöver lägger in en högre växel och få  personlig och individuell hjälp inom något område, det blir en turbo för effektivare resultat i ditt liv och i din profession.

passionate leaders

Ta del av ett nätverk med passionerade ledare, få värdefull kunskap och coachning in i ditt ledarskap genom gruppcoachning, masterminds och undervisning varannan vecka. Vi ger dig verktyg som hjälper dig till bättre självledarskap, gränssättning och integritet som behövs för att leda passionerat de människor du är satt att leda och göra det  med framgång och excellens.